Verbouwing

Wanneer u gaat verbouwen, is het raadzaam om u goed voor te bereiden en uw doelen helder te stellen. 

U krijgt te maken met veel partijen en diverse bedrijven en leveranciers die zich vooral bezighouden met hun eigen deelgebied.  Om tot een goed resultaat te komen, moeten al deze partijen op elkaar worden afgestemd en goed worden aangestuurd. Onze architect Marieke Tobias kan u daarmee in raad en daad bijstaan.  

 De te volgen stappen zijn: 

 • Verkennend gesprek(ken)
 • Opstelling van programma van eisen (PvE door de opdrachtgever)
 • Maken van schetsvoorstellen plattegronden
 • Maken van definitieve plattegronden
 • Uitwerking van het ontwerp, materialisering en Installatie voorstellen
 • Constructie berekening en tekening (indien nodig)
 • Maken van technische omschrijving (of bestek)
 • Aanbesteding (prijsopgaven aannemers en uitvoerende partijen) Definitief ontwerp (tevens aanbestedingstekening)
 • Omgevingsvergunning (indien nodig)
 • Definitief ontwerp en begroting opmaken (uitvoerende partij kiezen)
 • Uitvoering onder supervisie van MASstudio
 • Tijdens de uitvoering bouwverslagen maken, begroting en meer/minderwerk bewaken.
 • Eindoplevering

Het kan zijn dat u niet het gehele traject met ons wilt doen, maar op slechts voor een deel behoefte heeft aan onze ervaring en expertise. Onze inbreng moet niet overbodig zijn maar nuttig en waardevol. 

Heeft u plannen/ Leg ze ons voor! Gezamenlijk kunnen we besluiten wat zinvol is. 

 

MAS-INTERIEUR-VERBOUWING